Μηχανογραφικό FAQs

Είχα τα μόρια για να περάσω στο Μαθηματικό της Αθήνας, αλλά δεν πέρασα. Γιατί;

Μπορεί αν μην το είχες δηλώσει. Δε γίνεται να περάσεις σε ένα Τμήμα που δεν έχεις δηλώσει. Μπορεί να είχες δηλώσει πριν ένα άλλο Τμήμα με χαμηλότερη βάση και να πέρασες σ’ αυτό. Μπορεί να δήλωσες μόνο υψηλόβαθμα τμήματα και να μην πέρασες πουθενά.