Καλοκαίρι 2018

therina

Το ΝΕΟ Φροντιστήριο θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει ότι με τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους οι μαθητές δεν πρέπει να απομακρυνθούν από τη μελέτη τους για τρεις ολόκληρους μήνες. Αν αυτό συμβεί θα έχει σαν συνέπεια να μη μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις αυξημένες απαιτήσεις του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ τη νέα σχολική χρονιά.

Εμείς στο ΝΕΟ Φροντιστήριο αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλους, αλλά και την ανάγκη των μαθητών για ποιοτική βοήθεια, θα λειτουργήσουμε τμήματα προετοιμασίας για την Α΄ και την Β΄  λυκείου. Το πρόγραμμά μας χωρίς περιττές ώρες και με εξαιρετικά ελκυστικές τιμές θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση στους μαθητές και θα καλύψει τυχόν αδυναμίες από παλαιότερα έτη.

Όσοι  μαθητές ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι 18 Ιουνίου ώστε να σχηματιστούν τα αντίστοιχα τμήματα.

Περίοδος καλοκαιρινών μαθημάτων 18 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου

Για να δείτε τα προγράμματά μας αναλυτικά πατήστε εδώ.

 

Πανελλήνιες 2018

Πανελλήνιες 2018: Δείτε το Πρόγραμμα, τις Εκφωνήσεις και τις Λύσεις των Θεμάτων σε μορφή PDF για να τις "κατεβάσετε" και σε Βίντεο

 

neo-afisa

Με τις θερμότερες ευχές μας 2013b

neo-afisa

Είσαι μαθητής γυμνασίου ή λυκείου?

Επισκέψου  από 25-29 Σεπτεμβρίου το περίπτερο του ΝΕΟΥ Φροντιστηρίου στην φετινή Έκθεση Κορινθία 2013 και δήλωσε τη συμμετοχή σου για να κληρωθείς ένα Tablet 7'' και 2 υποτροφίες στα φροντιστήρια της περιοχής μας.

Σε περιμένουμε να γνωριστούμε....

kor2013

Ύλη Γ' Τάξη Λυκείου 2013-2014

Κατεβάστε την ύλη (αρχείο zip) πατώντας εδώ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου περιλαμβάνονται τα εγχειρίδια:

1. Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση 2013, εκτός από τα εξής:
• Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο
• Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου
• To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία

2. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο

Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως πομπού και ως δέκτη).

Συγκεκριμένα:

Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείμενο.
α) Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα :
• να διακρίνει:
o τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, επίκληση στην αυθεντία)
o τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα και τεκμήρια κ.ά.)
o το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) μιας παραγράφου ή ενός κειμένου
• να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς:
o στη διαφήμιση
o στον πολιτικό λόγο
o στον επιστημονικό λόγο
• να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα:
o να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήματος
o να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων
• να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα
• να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση:
o την οργάνωση / δομή (συνειρμική-λογική)
o τον σκοπό (απόδειξη μιας θέσης - ελεύθερος στοχασμός)
o την οπτική (υποκειμενική-αντικειμενική)
o τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά.
• να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκιμίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά.
• να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα
• να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο /επιφυλλίδα κ.ά.):
o το θέμα
o την άποψη του συγγραφέα
o τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή του
o τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλήματος κ.ά.
• να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες.

β) Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:
• να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) ενός κειμένου
• να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες
• να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.)
• να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα κ.ά.
• να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λογική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική συλλογιστική πορεία κ.ά.).

γ) Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:
• να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:
- ενεργητικής ή παθητικής φωνής
- συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης)
- μακροπερίοδου ή μη λόγου
- παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου
- ρηματικών ή ονοματικών συνόλων
- αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας
- των σημείων της στίξης
- λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά.
• να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων
• να ερμηνεύει λέξεις
• να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου
• να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου κ.ά.
• να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, είδος λόγου κ.ά.).

2. Ο μαθητής -με βάση συγκεκριμένο κείμενο- παράγει γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:
• να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή του
• να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες ενός κειμένου
• να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου
• να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα, (μια φράση ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου)
• να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη
• να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά.

ΙΙ. ΓΡΑΦΩ

Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία.
Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση στην παραγωγή κριτικού–αποφαντικού λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά.
Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή:
Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου
• η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος
• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων
• η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων
• η πρωτοτυπία των ιδεών
• ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά.
Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου
• η σαφής και ακριβής διατύπωση
• ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος
• η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα με το είδος του κειμένου
• η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων
• η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά.
Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου
• η λογική αλληλουχία των νοημάτων
• η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου)
• η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.

ΑρχήΙΣΤΟΡΙΑ

Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Λυκείου, Γενικής Παιδείας, των Ιωάννη Κολιόπου-λου, Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νημά, Χάριτος Σχολινάκη - Χελιώτη, έκδοση 2013:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871)
1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815) σ. 9-12
2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη σ. 13-15
3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821- Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη σ. 16-33
4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881) σ. 34-37
5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος σ. 38-40
6. Η Βιομηχανική Επανάσταση σ. 41-43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ (1871-1914)
1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας σ. 53-56
3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας σ. 60-62
4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σ. 63-67
5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) σ. 68-73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ σ. 75-96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
1. Η δεκαετία 1920-1930 σ. 97-100
2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930) σ. 101-103
3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της σ. 104-105
4. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940 σ. 106-108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ σ. 111-138

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ σ. 139-165

ΑρχήΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Από το βιβλίο “Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.α., έκδοση 2013.

Κεφάλαιο 1 Διαφορικός Λογισμός
Παρ. 1.1. Συναρτήσεις.
Παρ. 1.2. Η έννοια της παραγώγου.
Παρ. 1.3. Παράγωγος συνάρτησης
Παρ. 1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτήριο της 2ης παραγώγου.

Κεφάλαιο 2 Στατιστική
Παρ. 2.1 Βασικές έννοιες
Παρ. 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, χωρίς την υποπαράγραφο 'Κλάσεις άνισου πλάτους'.
Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς, χωρίς τις υποπαραγράφους 'Εκατοστημόρια', “Επικρατούσα τιμή” και 'Ενδοτεταρτημοριακό εύρος'.

Κεφάλαιο 3 Πιθανότητες
Παρ. 3.1 Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα.
Παρ. 3.2 Έννοια της Πιθανότητας.

Παρατηρήσεις
Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.
Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.

Αρχή


ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Γεωργακάκου Π., Σκαλωμένου Αθ. κ.α., έκδοση 2013.

1. ΤΟ ΦΩΣ
1.1 Η φύση του φωτός.
1.3 Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοσή του.
1.4 Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα.

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
2.1 Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου.
2.2 Διακριτές ενεργειακές στάθμες.
2.3 Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων.
2.4 Ακτίνες Χ.

3. ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
3.1 Ιδιότητες των πυρήνων.
3.3 Η ραδιενέργεια. (Εκτός της υποπαραγράφου: Ρυθμοί διάσπασης – Χρόνος
υποδιπλασιασμού. Σελ. 87 – 88)
3.4 Πυρηνικές αντιδράσεις. (Εκτός των υποπαραγράφων: Πυρηνική σχάση, Πυρηνική σύντηξη
και το πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων. Σελ. 91 – 93)
3.5 Εφαρμογές και κίνδυνοι της ραδιενέργειας.

Σημείωση
Τα θέματα που αναφέρονται στο βιβλίο με έγχρωμο φόντο (πράσινο) δεν αποτελούν εξεταστέα - διδακτέα ύλη.

Αρχή


ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Γ., έκδοση 2013.

Κεφάλαιο 1 «Άνθρωπος και Υγεία», εκτός από τις σελίδες 19-21 (Πολλαπλασιασμός των ιών) της ενότητας 1.2, την υποενότητα 1.3.3 (Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος), καθώς και τις ενότητες 1.4 (Καρκίνος) και 1.5 (Ουσίες που προκαλούν εθισμό).

Κεφάλαιο 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον», εκτός από την υποενότητα 2.2.3 (Η έννοια της παραγωγικότητας), την ενότητα 2.4 (εισαγωγή- σελίδες 92-94) και τις υποενότητες 2.4.1 (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά προβλήματα), 2.4.2 (Μείωση της βιοποικιλότητας) και τη σελίδα 112 (Ρύπανση του εδάφους και Ηχορύπανση) της υποενότητας 2.4.4

Κεφάλαιο 3 «Εξέλιξη»: μόνο την Εισαγωγή 3.1 (σελίδες 119-131).

Σημείωση
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

Αρχή


Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση  2013.

Α. Εισαγωγή:
Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ:
σ. 34-39 (Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.
Κεφ. Δ3 : Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη).

ΙΙ.
Ο ΠΛΑΤΩΝ:
σ. 40-42 (κεφ. Ε1: Ο βίος του).

ΙΙΙ.
Πλάτωνος Πρωταγόρας:
α) σ. 49-52 (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του Πρωταγόρα…»)
β) σ. 56-57 (Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου).

IV.
Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία
α) σ. 92-93 (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου)
β) σ. 96-102 (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες).
γ) σ. 113 (Η αλληγορία του σπηλαίου).

V.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):
α) σ. 139-141 («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια»).
β) σ. 145-149 («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος της ζωής του»).

VI.
Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, σ. 151-153

VII.
Αριστοτέλη Πολιτικά,σ. 178-179

Β. Κείμενα:
Ι. ΠΛΑΤΩΝ
Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12, 13.
ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ηθικά Νικομάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10.
Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20.


ΙΙ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΚΕΙΜΕΝΟ
Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, έκδοση 2013.
β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδοση  2013 (ενότητες 1 - 21).

Αρχή

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Κ. Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά έκδοση  2013 .

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ)
1. Διονύσιος Σολωμός, «Ο Κρητικός»
2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αμάρτημα της μητρός μου»
3. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Όνειρο στο κύμα»
4. Ποιήματα για την ποίηση
• Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μ .Χ.»
• Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Ο Δαρείος»
• Μίλτος Σαχτούρης, «Ο Ελεγκτής»
• Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα Αντικλείδια»
5. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου»
• «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς»
• «Στου Κεμάλ το σπίτι»

6. Η ποιήτρια Κική Δημουλά
• «Σημείο Αναγνωρίσεως»

Σημείωση
Τα λογοτεχνικά κείμενα (ποιητικά-πεζά) που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη θα διδαχθούν με τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία καθορίζεται από:
α) τη χρονολογική σειρά των κειμένων, σύμφωνα με την κατάταξή τους στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και
β) το είδος τους, με στόχο την εναλλαγή ποίησης και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών.

Αρχή


ΙΣΤΟΡΙΑ

Από το βιβλίο “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη, έκδοση 2013.

Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, σ. 42-54

ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)
Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844-1880), σ. 70-79
Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909), σ. 80-88
Δ. Ανανέωση-Διχασμός (1909-1922), σ. 89-98

ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, σ. 116
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, σ. 137
Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922, σ. 138-143
Β. Μικρασιατική καταστροφή, σ. 144-152
Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων, σελ. 153-159
Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση, σ. 160-162
Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, σ. 163-169

ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.
Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, σ. 206-220

V. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα, σ. 245-254.

Αρχή


ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Από το βιβλίο 'Λατινικά' της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη- Γ. Σαββαντίδη, έκδ.  2013.

Κείμενα - Γραμματική - Συντακτικό
Τα κείμενα των ενοτήτων 21-50, εκτός των ενοτήτων 22,26,33,35,39 και 50, από τις οποίες θα διδαχθούν μόνο τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.
Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται σ' όλες τις ενότητες (21-50) του διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής.
Επίσης, στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου 'Λατινικά' της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη, έκδ.  2013.

Αρχή


Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α. έκδοση  2013.

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1-1 Εισαγωγή.
1-2 Περιοδικά φαινόμενα.
1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση.
1-4 Ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
1-5 Φθίνουσες ταλαντώσεις.
1-6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.
1-7 Σύνθεση ταλαντώσεων.

2. ΚΥΜΑΤΑ
2-1 Εισαγωγή.
2-2 Μηχανικά κύματα.
2-3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.
2-4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.
2-5 Στάσιμα κύματα.
2-6 Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
2-8 Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
2-9 Ανάκλαση και διάθλαση.
2-10 Ολική ανάκλαση.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
4-1 Εισαγωγή.
4-2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.
4-3 Ροπή δύναμης.
4-4 Ισορροπία στερεού σώματος.
4-5 Ροπή αδράνειας.
4-6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.
4-7 Στροφορμή.
4-8 Διατήρηση της στροφορμής.
4-9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.
4-10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
5-1 Εισαγωγή.
5-2 Κρούσεις.
5-3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.
5-4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.
5-9 Φαινόμενο Doppler.

Σημείωση
Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη.

Αρχή


ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά. έκδοση  2013.

Κεφάλαιο 1ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας, εκτός από:
α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. 26) και
β) τα σχήματα μορίων - θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ. 32-35).

Κεφάλαιο 3ο Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από:
α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 (σ. 99-101) και
β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας (σ. 131-137).

Κεφάλαιο 5ο Οργανική χημεία, εκτός:
α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1 (σ. 199-200)
β) την παράγραφο 5.2 στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 201-214)
γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ. 221-222)
δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ. 230-236) και
ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ. 237-245) με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση (σ. 239-240).

Αρχή


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση  2013.

ΜΕΡΟΣ Α

Κεφάλαιο 2 Μιγαδικοί αριθμοί

Παρ. 2.1 Η έννοια του Μιγαδικού Αριθμού.
Παρ. 2.2 Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών.
Παρ. 2.3 Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού.

ΜΕΡΟΣ Β

Κεφάλαιο 1 Όριο - Συνέχεια συνάρτησης

Παρ. 1.1 Πραγματικοί αριθμοί.
Παρ. 1.2 Συναρτήσεις.
Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση.
Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο x0ER
Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου'Τριγωνομετρικά όρια'
Παρ. 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο x0ER.
Παρ. 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο.
Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

Κεφάλαιο 2 Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο 'Κατακόρυφη εφαπτομένη'
Παρ. 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση.
Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γινομένου συναρτήσεων.
Παρ. 2.4 Ρυθμός μεταβολής.
Παρ. 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.
Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.
Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης χωρίς το θεώρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).
Παρ. 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που είναι δύο, τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του πεδίου ορισμού τους).
Παρ. 2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital.
Παρ. 2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.

Κεφάλαιο 3 Ολοκληρωτικός Λογισμός

Παρ. 3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα. (Μόνο η υποπαράγραφος «Αρχική συνάρτηση» που θα συνοδεύεται από πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες)
Παρ. 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα
Παρ. 3.5. Η συνάρτηση F(x) =
Παρ. 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρμογή 3 της σελίδας 348.

Παρατηρήσεις
Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.
Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
Εξαιρούνται από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη οι εφαρμογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογαρίθμους με βάση διαφορετική του e και του 10.

Αρχή


ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Αλεπόρου-Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση 2013.

Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό».
Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας».
Κεφάλαιο 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA».
Κεφάλαιο 5 «Μενδελική κληρονομικότητα».
Κεφάλαιο 6 «Μεταλλάξεις».
Κεφάλαιο 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» εκτός από την ενότητα ‘’Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας’’
Κεφάλαιο 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» εκτός από τις ενότητες ‘’Εμβόλια’’ και ‘’Αντιβιοτικά’’.
Κεφάλαιο 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία».

Σημείωση
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:
α) Όλα τα ένθετα - παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
β) Οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους.
γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουμε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

Αρχή


Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ
Από το βιβλίο « Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α., έκδοση   2013, όπως ακριβώς ορίζεται για τη Φυσική της Θετικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Αρχή


ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά. έκδοση  2013.

Κεφάλαιο 1 Οξέα–Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από:
α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 1.2 (σ. 10-12) και
β) την παράγραφο 1.7 γινόμενο διαλυτότητας (σ. 42-48).

Κεφάλαιο 3 Οργανική χημεία, εκτός από:
α) την παράγραφο 3.1 στερεοϊσομέρεια (Εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 101-114)
β) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 3.2 (σ. 121-122) και
γ) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 3.3 (σ. 130-138).

Αρχή


ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Βιοχημεία» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Γιαλούρη Π., Μποσινάκου Αικ., Σίδερη Δ., έκδοση  2013.

Κεφάλαιο 1 Οργανική Χημεία και Βιοχημεία
Κεφάλαιο 2 Αμινοξέα – Πεπτίδια
Κεφάλαιο 3 Πρωτεΐνες
Κεφάλαιο 4 Ένζυμα
Κεφάλαιο 5 Νουκλεϊνικά οξέα
Κεφάλαιο 7 Βασικές αρχέςμεταβολισμού
Κεφάλαιο 8 Σάκχαρα
Κεφάλαιο 9 Μεταβολισμός των σακχάρων
Κεφάλαιο 10 Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση μόνο οι παράγραφοι 10.1, 10.2 και 10.3.

Σημείωση
Στην εξεταστέα - διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:
α) Τα ένθετα-παραθέματα (κείμενα σε πράσινο φόντο), τα κείμενα υπό τον τίτλο ‘’Γνωρίζεις ότι’’ και οι χημικοί τύποι που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο.
β) Το περιεχόμενο των αριθμημένων εικόνων που συνοδεύει το κείμενο και συμβάλλει στην κατανόησή του. Δεν απαιτείται η απομνημόνευσή του.
γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουμε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

Αρχή


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση  2013, όπως ακριβώς ορίζεται για τα Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Αρχή

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Από το Βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση  2013.

Κεφάλαιο 1 Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
1.2 Η Επιχείρηση (σ. 25-29)
1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης (σ. 30-34)
1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σ. 34-37)
1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σ. 37-43)

Κεφάλαιο 2 Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
2.1 Εισαγωγικές Έννοιες (σ. 55)
2.2 Οργάνωση και Διοίκηση (σ. 56-63) (εκτός από την παράγραφο 2.2.4. «Η χρησιμότητα και η καθολική εφαρμογή του Management» σελ. 62 και οι αντίστοιχες στο 2.2.4. ασκήσεις που υπάρχουν στη σελ. 63)

Κεφάλαιο 3 Διοικητικές Λειτουργίες
3.3 Διεύθυνση (σελ. 123-156)
3.3.1 Ηγεσία – Βασικές έννοιες
3.3.2 Παρακίνηση
3.3.3 Δυναμική Ομάδων
3.3.4 Επικοινωνία

Αρχή


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση 2013.

1. Ανάλυση προβλήματος
1.1 Η έννοια πρόβλημα.
1.2 Κατανόηση προβλήματος.
1.3 Δομή προβλήματος.
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων.
1.5 Κατηγορίες προβλημάτων.
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής.

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.
2.4.1 Δομή ακολουθίας.
2.4.2 Δομή Επιλογής.
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η τελευταία πρόταση της σελ. 36 "Αν οι διαφορετικές επιλογές ... στο παράδειγμα που ακολουθεί.", που αναφέρεται στην πολλαπλή επιλογή, καθώς και το Παράδειγμα 5. Επιλογή ορίων, σελ. 37).
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
2.4.5 Δομή Επανάληψης.

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
3.1 Δεδομένα
3.2 Αλγόριθμοι+ Δομές Δεδομένων =Προγράμματα
3.3 Πίνακες
3.4 Στοίβα
3.5 Ουρά
3.6 Αναζήτηση
3.7 Ταξινόμηση

6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
6.1 Η έννοια του προγράμματος.
6.2 Ιστορική αναδρομή.
6.2.1 Γλώσσες μηχανής.
6.2.2 Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου.
6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου.
6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς.
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδομένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθμητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.
7.10 Δομή προγράμματος.

8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής
8.1.1 Εντολή ΑΝ
8.2 Εντολές επανάληψης
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

10. Υποπρογράμματα
10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
10.4 Παράμετροι.
10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.

Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται μόνο ως θεωρία.
Σημείωση
Οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε μορφή παράστασης αλγορίθμου είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο.

Αρχή


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο «Ηλεκτρολογία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βιδιαδάκη, Χ. Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση 2013.

1. Ηλεκτρικά κυκλώματα – Μετρήσεις
1-1 Νόμος του Ohm.
1-2 Νόμοι του Kirchoff.
1-3 Βασικές εφαρμογές του νόμου του Ohm και των νόμων του Kirchoff.
1-3.1 Συνδεσμολογία αντιστάσεων.
1-3.2 Συνδεσμολογία πηγών τάσης.
1-3.3 Διαιρέτες τάσης και ρεύματος.
1-4 Εναλλασσόμενο ρεύμα.
1-5 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος – εναλλασσόμενης τάσης.
1-6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση.
1-7 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύματος.
1-8 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.
1-8.1 Ωμική αντίσταση στο Ε. Ρ.
1-8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ.
1-8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ.
1-9 Σύνθετα κυκλώματα – Σύνθετη αντίσταση.
1-9.1 Κύκλωμα RL σε σειρά.
1-9.2 Κύκλωμα RLC σε σειρά – Συντονισμός σειράς.
1-10 Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

4. Ηλεκτρονικά
Γενικά
4-1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα.
4-2 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών.
4-2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί.
4-2.2 Ημιαγωγοί πρόσμιξης.
4-3 Επαφή p-n.
4-3.1 Πόλωση της επαφής p-n.
4-3.2 Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής p-n.
4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής.
4-5 Εφαρμογές των διόδων.
4-5.1 Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (ac) σε συνεχή τάση (dc).
4-5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις.
4-6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor)
4-6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ
4-7 Ενισχυτής
4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών
4-10 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (IntegratedCircuits, IC).
4-11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη).
4-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (DigitalElectronics).
4-13 Πραγματοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων.
4-14 Συστήματα αρίθμησης.
4-16 Άλγεβρα Boole.
4-17 Λογικές Πύλες (Gates).

Σημείωση
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα προβλήματα, που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα-εξεταστέα ύλη και που περιέχονται στο βιβλίο της «Ηλεκτρολογίας».

Αρχή


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α. έκδοση 2013.

Κεφ. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13.
Κεφ. 2: Η ζήτηση των αγαθών.
Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής.
Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών.
Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παραγράφου 6.

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια.

Αρχή

Δείτε τις βάσεις των φετινών εξετάσεων

Attachments:
Download this file (NationalExams2013.zip)Βάσεις Πανελλαδικές 2013[Βάσεις Πανελλαδικές 2013]

Το 3μερο 9-10-11 Αυγουστου πραγματοποιήθηκε στα Μάταλα της Κρήτης το Matala Beach Volley International 2013 με συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Ο Ξυλοκαστρίτης  παλιός παίκτης του ΑΟΞ Νίκος Παπαγγελόπουλος με τον συμπαίκτη του Αλέξανδρο Αριστόπουλο κατέκτησαν τη 3 θέση.

Το ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ σαν χορηγός της ομάδας θέλει να συγχαρεί τα παιδιά για την μεγάλη επιτυχία τους. Το ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο το βόλεϊ στο Ξυλόκαστρο.

Μπράβο Νικόλα

Μπράβο Αλέξανδρε

1185868 4779096175797 328065201 n

Κατεβάστε το Νομοσχέδιο για το Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο.

ekpaideytiko sistima sxediagrama2 0

Attachments:
Download this file (sxedio_nomou_anadiarthrosi_defterobathmias_ekpaideysis_2013_0.pdf)Νομοσχέδιο (αρχείο pfd)[Νομοσχέδιο (αρχείο pfd)]

1

Επιτυχόντες Πανελληνίων Εξετάσεων 2013

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ TEI ΚΟΖΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TEI ΑΜΦΙΣΣΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ TEI ΠΑΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙ ΣΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΓΚΑΤΣΟ ΑΝΤΖΕΛΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΓΚΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙ ΡΟΔΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛ. ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΔΑΜΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TEI ΠΑΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ο.Π.Α. ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΕΛΠΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΚΟΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΚΟΙΛΙΑ ΙΣΜΗΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Μ.Μ.Ε. ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΚΟΡΔΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TEI ΑΜΦΙΣΣΑ
ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΚΡΙΤΣΙΛΙΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΡΤΑ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο.Π.Α. ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΜΟΥΡΙΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΚΟΖΑΝΗ
ΜΠΙΤΑ ΜΕΛΠΩ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΙΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΥΖΑ ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΥΣΙ ΕΡΙΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΝΤΙΣΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦ. & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ) ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΠΛΟΥΜΠΗ ΕΛΙΣΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΣΑΝΤΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΣΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΑΡΝΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΒΛΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΕΡΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΕΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΧΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

2

aoxylokastrou

Στις 17 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως κάθε χρόνο ξεκινούν εφέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Προς στιγμήν, ωστόσο, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα «σε ποια ακριβώς τμήματα» των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το τελικό σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, που αναμένεται όμως τις επόμενες ώρες .

programma2013

801469DA944F22B53214D65B22919523

Αλλαγές «μεγατόνων» αναμένονται εφέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας, με το δεδομένο ότι το μηχανογραφικό αλλάζει και δεκάδες τμήματα καταργούνται ή απορροφώνται από άλλα. Ωστόσο, το ίδιο το εξεταστικό σύστημα, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, σε αυτή τη φάση «δεν το αγγίζει», οπότε η διαδικασία εισαγωγής δεν αναμένεται να αλλάξει τα επόμενα δύο χρόνια.
Αυτό που αλλάζει είναι το «που»· σε ποιο τμήμα, σε ποια σχολή και σε ποια πόλη θα γίνει η εισαγωγή, γρίφος που δεν έχει λυθεί πλήρως ακόμα, επαυξάνοντας την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις τμημάτων, που θα συνοδεύσουν τις εφετινές πανελλαδικές, δεν έχουν μέχρι σήμερα οριστικοποιηθεί.
Σε αυτό το περιβάλλον θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις εφέτος είναι «θολό» τοπίο. Αναμένοντας τον …άνεμο που θα το καθαρίσει, ο εκπαιδευτικός και φροντιστής Γιώργος Χατζητέγας υπενθυμίζει όσα γνωρίζουμε μετά βεβαιότητος σήμερα και απαριθμεί τις δέκα αλλαγές στην εφετινή εξεταστική διαδικασία.

- Νέο Μηχανογραφικό Δελτίο: Το νέο Μηχανογραφικό Δελτίο αναμένεται να έχει λιγότερες Σχολές και Τμήματα. Ακριβής εκτίμηση του αριθμού των Σχολών που θα περιλαμβάνει δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή καθώς δεν έχει κατατεθεί η ολοκληρωμένη μορφή του σχεδίου «Αθηνά», το οποίο στην αρχική του μορφή προβλέπει -μέσω καταργήσεων και συγχωνεύσεων- μείωση του αριθμού των Τμημάτων κατά 100. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου και μέχρι την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2013, αγνοούν όμως τις επιλογές τους στο νέο Μηχανογραφικό Δελτίο, η ανακοίνωση του οποίου προοιωνίζεται στα μέσα Απριλίου.
- Μείωση αριθμού εισακτέων: Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Παιδείας για μικρή μείωση του αριθμού των εισακτέων, με την ακριβή προσμέτρηση των Τμημάτων που συγχωνεύει ή καταργεί η «Αθηνά», ο κ. Χατζητέγας κρίνει ότι προκύπτει σημαντική μείωση των θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία θα υπερβεί τις δέκα χιλιάδες (10.000).
- Άνοδος των βάσεων: Η μείωση του αριθμού των εισακτέων αναπόφευκτα οδηγεί σε άνοδο των βάσεων εισαγωγής, ιδίως στις χαμηλόβαθμες σχολές του 2ου, 4ου και 5ου επιστημονικού πεδίου. Στις Πανελλαδικές του 2013 δεν θα διαπιστώσουμε, στη γενική σειρά τουλάχιστον, βάσεις εισαγωγής της τάξεως των 6.000 και 7.000 μορίων. Πρέπει να τονίσουμε, ωστόσο, ότι η μείωση του αριθμού των εισακτέων αφορά πρωτίστως τμήματα χαμηλής ζήτησης στην ελληνική περιφέρεια, στα οποία η συντριπτική πλειοψηφία των εισακτέων, πέρα από την τυπική εγγραφή, δεν παρακολουθούσε τις σπουδές. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ακόμα ότι, πέρα από τον αριθμό των εισακτέων, οι βάσεις εισαγωγής επηρεάζονται από τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Εφέτος αναμένεται η θεματολογία των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων να είναι ανάλογου βαθμού δυσκολίας με αυτή των δύο τελευταίων ετών. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο τελευταία χρόνια η προτροπή προς τις επιτροπές των θεμάτων υπήρξε σαφής με στόχο την καλύτερη δυνατή διαβάθμιση των υποψηφίων. Να θυμίσουμε ακόμα ότι σε ορισμένα επιστημονικά πεδία, όπως στο 1ο και στο 3ο, λόγω των περιορισμένων θέσεων και της μεγάλης ζήτησης, οι βάσεις εισαγωγής των πλέον χαμηλόβαθμων τμημάτων είναι πάνω από τα 11.000 μόρια.
- Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων: Οι Πανελλαδικές δοκιμασίες του 2013 αναμένεται να ξεκινήσουν την Δευτέρα 20 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως συνήθως συμβαίνει. Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή 26 Απριλίου τα Λύκεια θα κλείσουν για τις διακοπές του Πάσχα και θα ξεκινήσουν εκ νέου την τελευταία τυπική εβδομάδα της λειτουργίας τους την Δευτέρα 13 Μαΐου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι της Γ΄ Λυκείου αποχαιρετούν το σχολείο από τις αρχές Απριλίου, καθώς συνηθίζεται να εξαντλούν τον επιτρεπόμενο αριθμό απουσιών αντικαθιστώντας το πρωινό σχολείο με πρωινή μελέτη στο σπίτι. Οι Πανελλαδικές δοκιμασίες θα ολοκληρωθούν στις αρχές Ιουνίου για να επακολουθήσουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και τα ειδικά μαθήματα. Εκτός απροόπτου, η έκδοση των βαθμολογιών θα πραγματοποιηθεί μετά τις 20 Ιουνίου και η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου. Τα αποτελέσματα αναμένονται κατά τα ειωθότα το τελευταίο δεκαήμερο του Αύγουστου, με υπαίτιες της καθυστέρησης τις επιπρόσθετες δοκιμασίες των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών.
- Οι Στρατιωτικές Σχολές: Η μεγάλη μείωση των θέσεων επιφέρει θεαματική άνοδο τον βάσεων εισαγωγής σε αυτές τις Σχολές. Το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές θα είναι 819, δηλαδή μειωμένος σε ποσοστό 30% σε σχέση με τους 1170 εισαχθέντες στις ίδιες σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Με δεδομένη τη ζήτηση των Στρατιωτικών Σχολών που οδηγούν σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, η άνοδος των βάσεων σε αυτές αναμένεται να είναι θεαματική. Η εγκύκλιος για την υποβολή των δικαιολογητικών για τις Στρατιωτικές Σχολές αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Απριλίου.
- Οι Αστυνομικές Σχολές: Αναδεικνύονται στον άγνωστο Χ των Πανελλαδικών. Ερωτηματικά και ανησυχία έχει προκαλέσει ο χειρισμός του θέματος των εισακτέων στις Σχολές των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και των Αστυφυλάκων. Η αρχική ανακοίνωση ανέφερε ότι οι παραπάνω σχολές δεν θα δεχθούν εισακτέους για τα δύο επόμενα χρόνια. Η ανακοίνωση μάλιστα επέφερε αλλαγές και στις προτιμήσεις πολλών υποψηφίων, οι οποίοι μετεστράφησαν από τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας στο μάθημα της Βιολογίας. Όμως, μία δεύτερη ανακοίνωση, μετά την παρέλευση μερικών εβδομάδων, ανέφερε ότι τελικώς οι Αστυνομικές Ακαδημίες θα δεχθούν υποψηφίους, οι οποίοι όμως θα ξεκινήσουν τις σπουδές και την εκπαίδευσή τους μετά την παρέλευση διετίας. Με δεδομένο ότι η εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών στις Αστυνομικές Σχολές βγήκε πέρυσι τον μήνα Ιούνιο, μετά δηλαδή την λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Όπως λέει οκ. Χατζητέγας, αν τελικώς οι Αστυνομικές Ακαδημίες δεχθούν υποψηφίους, εκτιμάται ότι ο αριθμός των εισακτέων σε αυτές θα είναι εξαιρετικά χαμηλός.
- Τα μαθήματα επιλογής: Αυτά θα προκαθορίσουν τον ανταγωνισμό σε επιστημονικά πεδία και Σχολές. Οι επιλογές των υποψηφίων στο 6ο μάθημα της αρεσκείας τους, αλλά και οι επιλογές των ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες, αθλητικές δοκιμασίες, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, μουσικές δοκιμασίες) καθορίζουν τον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένες σχολές και επιστημονικά πεδία. Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν στις ξένες γλώσσες και σε άλλα ειδικά μαθήματα με στόχο, εφόσον υπερβούν τη βάση του 10 που υπάρχει σε αυτά, να πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες της επιτυχίας τους. Η βασική πάντως «αναμέτρηση» γίνεται ανάμεσα στη Βιολογία Γενικής Παιδείας και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας και το αποτέλεσμα θα είναι γνωστό μόλις ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις την Τρίτη 5 Μαρτίου.
- Το ενδοσχολικό Απολυτήριο: Τα τελευταία χρόνια ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων βαίνει πάντως μειούμενος, καθώς μερικές χιλιάδες υποψηφίων επιλέγουν να εξεταστούν ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα και να εξασφαλίσουν το λεγόμενο «ενδοσχολικό Απολυτήριο» , το οποίο δεν οδηγεί όμως στις Σχολές της Τριτοβάθμιας.
- Οι μετακινήσεις Σχολών: Η τελική μορφή του Μηχανογραφικού Δελτίου λόγω των καταργήσεων και των συγχωνεύσεων, θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μετακινήσεις Σχολών από το ένα επιστημονικό πεδίο στο άλλο. Δεδομένη μέχρι στιγμής πάντως είναι η μετακίνηση του Τμήματος της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, το οποίο τοποθετείται πλέον ως κοινό τμήμα του 2ου και του 5ου επιστημονικού πεδίου.
- Μετεγγραφές και ειδικές κατηγορίες: Το τι ακριβώς θα ισχύσει για τις μεταγραφές, οι οποίες καταργήθηκαν αλλά επανήλθαν μεσούσης της ακαδημαϊκής χρονιάς, δεν μπορεί κανένας επακριβώς να προβλέψει. Αν ισχύσουν ξανά οι μεταγραφές τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να αναθεωρηθούν στο σύνολό τους οι ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων (τριτέκνων, πολυτέκνων, κοινωνικών κριτηρίων, κ.ά.). Το τοπίο εδώ εμφανίζεται εξαιρετικά ομιχλώδες και ουδείς γνωρίζει τι πραγματικά θα συμβεί.
Και ένας βασικός κανόνας
«Μέσα στην αβεβαιότητα των παραμέτρων που διαμορφώνονται εφέτος, ως τελική οδηγία προς τους υποψηφίους που ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές δοκιμασίες θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιτυχία τους σε αυτές θα καθοριστεί από το βαθμό της προσωπικής προσπάθειας και από την συστηματική εξάσκηση με διαγωνίσματα προσομοίωσης, τα οποία φέρνουν πιο κοντά τους διαγωνιζόμενους στην πραγματικότητα των εξετάσεων», συμβουλεύει ο κ. Χατζητέγας.

 Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο neo-xylokastro.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.