Καλοκαίρι 2018

therina

Το ΝΕΟ Φροντιστήριο θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει ότι με τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους οι μαθητές δεν πρέπει να απομακρυνθούν από τη μελέτη τους για τρεις ολόκληρους μήνες. Αν αυτό συμβεί θα έχει σαν συνέπεια να μη μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις αυξημένες απαιτήσεις του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ τη νέα σχολική χρονιά.

Εμείς στο ΝΕΟ Φροντιστήριο αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλους, αλλά και την ανάγκη των μαθητών για ποιοτική βοήθεια, θα λειτουργήσουμε τμήματα προετοιμασίας για την Α΄ και την Β΄  λυκείου. Το πρόγραμμά μας χωρίς περιττές ώρες και με εξαιρετικά ελκυστικές τιμές θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση στους μαθητές και θα καλύψει τυχόν αδυναμίες από παλαιότερα έτη.

Όσοι  μαθητές ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι 18 Ιουνίου ώστε να σχηματιστούν τα αντίστοιχα τμήματα.

Περίοδος καλοκαιρινών μαθημάτων 18 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου

Για να δείτε τα προγράμματά μας αναλυτικά πατήστε εδώ.

 

Πανελλήνιες 2018

Πανελλήνιες 2018: Δείτε το Πρόγραμμα, τις Εκφωνήσεις και τις Λύσεις των Θεμάτων σε μορφή PDF για να τις "κατεβάσετε" και σε Βίντεο

 

10.250 θέσεις λιγότερες από πέρυσι µετά το µαχαίρι σε 24 τµήµατα ΤΕΙ που δεν θα δεχθούν κανέναν νέο σπουδαστή.

 

Τον µικρότερο αριθµό εισακτέων τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας µε10.250 θέσεις λιγότερες από πέρυσι ανακοίνωσε χθες, πρώτη φορά παραµονές Εξετάσεων, το υπουργείο Παιδείας. Αιτία της µεγάλης µείωσης είναι ότι αποφάσισε να βάλει µαχαίρι σε24 τµήµατα ΤΕΙ χαµηλής ζήτησης, τα οποία δεν θα δεχθούνκανένα νέο σπουδαστή µε αποτέλεσµασε λίγα χρόνια ναοδηγηθούν σε αναγκαστικό λουκέτο.

Ωστόσο, παρότι η περικοπή (συνολικά 74.440 εισακτέοι φέτος, αντί για 84.690 πέρυσι, χωρίς τις Αστυνοµικές, Ναυτικές, Τουριστικές και Στρατιωτικές Σχολές ή 88.165 µε αυτές) αφορά κυρίως τέτοια τµήµατα – και κατά συνέπεια θέσεις που θαέµεναν κενές, άρα µιλάµε για εξορθολογισµό – ο ανταγωνισµός στις φετινές Εξετάσεις αναµένεται να ενταθεί και σε ορισµένα (όχι πάντως σε όλα) τµήµατα αιχµής κεντρικών πανεπιστηµίων, για δύο λόγους:

n Στο σύνολο των υποψηφίων επειδή σε ορισµένα τµήµατα αιχµής ο αριθµός µειώνεται ελαφρώς από πέρυσι, καθώς φέτος προστέθηκε και δεύτερη, ειδική κατηγορία εισακτέων για όσουςδικαιούνταν µετεγγραφή. Παράδειγµα: στο Τµήµα Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών πέρυσι ο αριθµός εισακτέων ήταν 280 καιφέτος είναι 260, στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών ΑΠΘ ήταν 80 και έγινε 75 κ.λπ. Πάντως, ο ανταγωνισµός αναµένεται να εξοµαλυνθεί από το γεγονός ότι φέτος οι υποψήφιοι θα είναι τουλάχιστον 3.000 - 4.000 λιγότεροι από πέρυσι, λόγω της νέας δυνατότητας που έδωσε το υπουργείο Παιδείας να λάβουν απολυτήριο µε ενδοσχολικές εξετάσεις όσοι δεν ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Επιπλέον, αν υπολογιστεί ο αριθµός των εισακτέων συνολικά (και για τις δύο κατηγορίες) τότε στα πανεπιστήµια θα εισαχθούν 1.170 περισσότεροι φοιτητές από πέρυσι.

n Στην ειδική κατηγορία (των πρώην δικαιούχων µετεγγραφής) επίσης θα ενταθεί ο ανταγωνισµός για τις σχολές αιχµής και µάλιστα ιδιαιτέρως, επειδή µέχρι πέρυσι οι µετεγγραφές ήταν ελεύθερες στα κεντρικά Ιδρύµατα µε αποτέλεσµα να µετεγγράφονται εκατοντάδες δικαιούχοι σε λίγες κεντρικέςσχολές. Φέτος, παράλληλα µε την κατάργηση των µετεγγραφών, θεσπίστηκε ειδικός αριθµός θέσεων (συνολικά 8.040)

για κάθε τµήµα ή σχολή και για κάθε κατηγορίαπέραν του αριθµού εισακτέων, δηλαδή για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, για περιορισµό πολλαπλών νοικοκυριών, για λόγουςυγείας τωνµελών οικογενειών τωνυποψηφίων κ.λπ., µε εύλογο αποτέλεσµα τηνένταση του ανταγωνισµού. Παράδειγµα: Στην περιζήτητη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών τουΕΜΠ πέρυσι µετεγγράφησαν 88 φοιτητές(οι εισακτέοι ήταν 130).

οί κάτηγορίες. Φέτος αναµένεται ότι τις περίπου 79.000 θέσεις εισακτέων (74.440 που ανακοινώθηκαν ήδη συν οι θέσεις για Αστυνοµικές, Στρατιωτικές, Τουριστικές, Ναυτικού και σχολές που θα ανακοινωθούν αργότερα) θα διεκδικήσουν περίπου 120.000

υποψήφιοι από όλες τις κατηγορίες. Συνεπώς κάπου 40.000 υποψήφιοι θα µείνουν και φέτος εκτός Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αριθµός πάντως µικρότερος από τον αντίστοιχοπερυσινό. Συγκεκριµένα, από τον συνολικό αριθµό των θέσεων διατίθενται:

90% στους µαθητέςτης Γ’ Τάξης του ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (Οµάδα Β’) και τους αποφοίτους λυκείωνπου θα λάβουν µέρος στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αναµένεται νατις διεκδικήσουν περίπου92.259

δυνάµει υποψήφιοι, δηλαδή όσοι από τους 76.132

µαθητές της Γ’ Τάξης ηµερήσιου ΓΕΛ και τους 464 µαθητές της Γ’ Τάξης ηµερήσιου ΕΠΑΛ (Οµάδα Β’) υποβάλουν τελικά Μηχανογραφικό ∆ελτίο και οι 15.663

απόφοιτοι προηγούµενων ετών.

10% σε υποψηφίους που δεν συµµετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έλαβαν µέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ηµερήσιων Γενικών Λυκείων τα ακαδηµαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Οµάδα Β’) που έλαβαν µέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011. Αυτές αναµένεται να διεκδικήσουν περίπου 10.000 - 12.000 υποψήφιοι.

20% (µόνο θέσεις σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης) στους µαθητές της Γ’ Τάξης ηµερήσιων ΕΠΑΛ (Οµάδα Α’) και αποφοίτους ΕΠΑΛπου θα λάβουν µέρος στιςΠανελλαδικές Εξετάσεις των τεσσάρων µαθηµάτων. Θα τις διεκδικήσουν περίπου 20.916

δυνάµει υποψήφιοι. 1% (µόνο θέσεις σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης) στους µαθητές της ∆’ Τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (Οµάδα Α’) που θα λάβουν µέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο µαθηµάτων.

1% πέραν του αριθµούεισακτέων, διατίθενται για µαθητές και αποφοίτους Εσπερινών Λυκείων καθώς και εσπερινών ΕΠΑΛ (Οµάδα Β’) που θα λάβουν µέρος στις αντίστοιχες ΠανελλαδικέςΕξετάσεις της ∆’ Τάξης.

Καθοριστικός ο ρόλος των ενεργών φοιτητών ο αριθµός των εισακτέων βασίστηκε στις εξής παραµέτρους:

α) στον αριθµό των φοιτητών που εµφανίζονται ως τακτικοί, ως ενεργοί και ως εγγεγραµµένοι. Με τον πρώτο όρο εννοούµε τους φοιτητές που βρίσκονται στα κανονικά έτη σπουδών, µε τον δεύτερο αυτούς που βρίσκονται έως και δύο χρόνια µετά τα κανονικά έτη β) στον αριθµό των πρωτοετών που πήραν συγγράµµατα και στον συνολικό αριθµό φοιτητών που παρέλαβαν έστω και ένα σύγγραµµα γ) στον µέσο ετήσιο αριθµό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον µία πενταετία (όπου είναι εφικτό)

δ) στον αριθµό εισακτέων και εισαχθέντων πέρυσι ε) στον αριθµό τωνφοιτητών που αποχώρησαν απότο τµήµα λόγω µετεγγραφής και στον αριθµότων φοιτητών που ήρθαν στο τµήµα λόγω µετεγγραφής στ)στον µέσο αριθµό πτυχιούχων ανά έτος και στον µέσο χρόνο απόκτησης πτυχίου για τουλάχιστον µία πενταετία (όπου είναι εφικτό)

ζ) στις προτάσεις των πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και λοιπών σχολών.


Τι σηµαίνουν οι ειδικοί αριθµοί εισακτέων

οί είδίκοί ΆΡΊΘΜΟΊ εισακτέων ανταποκρίνονται στον αριθµό των φοιτητών που άσκησαν πέρυσι το δικαίωµα της µετεγγραφής τόσο στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης όσο και στα περιφερειακά ιδρύµατα. Η λογική είναι οι αριθµοί αυτοί να κατανεµηθούν σεόλα τα Τµήµατα των πόλεων αυτών, ώστε να µην επιβαρύνονται µόνο κάποια µεµονωµένα Τµήµατα.

Με αυτόν τον τρόπο Τµήµατα των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης που εµφάνισαν πέρυσι αύξηση φοιτητών λόγω µετεγγραφών ακόµα και 200%, φέτος θα έχουν αύξηση της τάξης του 40%,ενώ τα άλλα Τµήµατα των αντίστοιχων νοµών περίπου 30%.

Στα περιφερειακά ιδρύµατα οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι µικρότερες, αλλά τέτοιες ώστε να ικανοποιούν τους αριθµούςµετεγγραφών του ακαδ. έτους 2010-2011. Συνολικά ο αριθµός των επιπλέον θέσεων δεν ξεπερνά το 20% των εισακτέων. Για παράδειγµα, στο Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ πέρυσι ο αριθµός εισακτέων ήταν 110 και είχε δεχθεί 145 από µετεγγραφή. Φέτος θαδεχθεί 69 φοιτητές ειδικών κατηγοριών.

Πηγή: Τα ΝΕΑ

Η Μαρίνα ξεφυλλίζει τις σελίδες του βιβλίου της Ιστορίας, κάνοντας τις τελευταίες της επαναλήψεις. Τέσσερις μέρες απομένουν για την έναρξη των πανελληνίων και η αγωνία για περίπου 100.000 υποψηφίους «έχει χτυπήσει κόκκινο». Ο μηχανισμός του υπουργείου Παιδείας προετοιμάζεται πυρετωδώς για την ομαλή διεξαγωγή των φετινών εξετάσεων, οι οποίες θα συνοδεύονται από αλλαγές στη φιλοσοφία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού για τις ειδικές κατηγορίες, αφού καταργούνται οι μετεγγραφές όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Μέχρι αύριο υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στα σχολεία οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών γ΄ τάξης των ημερήσιων γενικών λυκείων (ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν έχουν ενηλικιωθεί) που επιθυμούν να αποκτήσουν το απολυτήριο γενικού λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι μαθητές αυτοί θα διαγωνιστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της γ΄ τάξης του γενικού λυκείου, σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων.

Η κατάθεση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή τις παραμονές των πανελλήνιων εξετάσεων «καυτηριάζεται» από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν αντιταχθεί επανειλημμένως στον αιφνιδιασμό των μαθητών και των οικογενειών τους. «Πόσα παιδιά θα πάρουν μία τόσο σημαντική απόφαση μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο; Ουσιαστικά, η ρύθμιση αφορά μία μικρή ομάδα μαθητών που έχουν χαμηλές επιδόσεις, κάτω από τη βάση», σχολίασε καθηγητής.

Εξάλλου, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και σαρωτικές αλλαγές στις μετεγγραφές, οι οποίες καταργούνται, δίνοντας τη θέση τους σε ένα νέο σύστημα. Αυτό προβλέπει έναν «κλειστό» αριθμό εισακτέων σε κάθε σχολή με γενική και ειδική σειρά εισαγωγής για πολύτεκνους, τρίτεκνους και άλλες ειδικές κατηγορίες. Οι δηλώσεις θα γίνονται απευθείας στο μηχανογραφικό δελτίο το καλοκαίρι, ενώ ο συνολικός αριθμός των θέσεων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δε θα υπερβαίνει το 20% των εισακτέων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Μάλιστα, για όσους επιθυμούν να φοιτήσουν σε σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα ισχύσει και εισοδηματικό όριο. Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των ειδικών περιπτώσεων θα κρίνεται με βάση το σύνολο των μορίων (κατά φθίνουσα σειρά) και τη δήλωση προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο, αρχικά για τη γενική σειρά και εν συνεχεία για την ειδική.

«Θα αλλάξει η φιλοσοφία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού με την ψήφιση του νόμου. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δε θα υπάρχει η έννοια της μετεγγραφής, αλλά μία δεύτερη δυνατότητα εισόδου στο τμήμα επιλογής τους, στην πόλη τους. Το ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου θα εξετάζει την πρώτη προτίμηση με βάση τα συνολικά μόρια. Εάν δεν εισάγεται στη γενική σειρά θα εξετάζεται, για το ίδιο τμήμα, για την ειδική σειρά (μέχρι και 15% των θέσεων). Εάν δεν πετυχαίνει στην ειδική κατηγορία, θα εξετάζεται η δεύτερη προτίμηση στη γενική σειρά», επισήμαναν σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Πάντως, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ο αριθμός των εισακτέων κατά σχολή και τμήμα, γεγονός που έχει προκαλέσει και την αντίδραση της ΟΛΜΕ.

Αντίστροφη μέτρηση

Αντίστροφα μετρούν οι περίπου 100.000 υποψήφιοι των πανελληνίων, οι οποίοι θα ριχτούν από την ερχόμενη Πέμπτη στη μάχη των εξετάσεων. «Την περίοδο αυτήν η Μαρίνα ''ξαναβγάζει'' την ύλη στην Ιστορία και τα Λατινικά. Από αύριο θα αρχίσει τις επαναλήψεις στα Αρχαία, προσπαθώντας να καλύψει τα λίγα κενά που έχει», είπε η μητέρα 17χρονης υποψήφιας, που φιλοδοξεί να εισαχθεί στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι, όπως κάθε χρόνο, η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας, ενώ το Σάββατο έχουν σειρά η Βιολογία, η Φυσική, τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και η Ιστορίας Γενικής Παιδείας.

«Την περασμένη Πέμπτη ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των προέδρων των εξεταστικών κέντρων και την Παρασκευή ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτηρητών. Είναι όλα έτοιμα για τις εξετάσεις», ανέφερε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Παύλος Ματζιάρης, τονίζοντας πως από τις 2 Μαΐου ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος VBI του υπουργείου Παιδείας. «Αν παρουσιαστεί πρόβλημα στη μετάδοση των θεμάτων με το VBI, προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος λήψης με κωδικοποιημένο τηλεφωνικό σήμα. Αν κι αυτό δε δουλέψει σε κάποιο σχολείο, θα μεταφερθούν με περιπολικό από το πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο», εξήγησε ο κ. Ματζιάρης.

Θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας

Ψυχραιμία συστήνουν οι ειδικοί εν όψει των πανελλήνιων εξετάσεων, για τις οποίες έχει χυθεί πολύ δημοσιογραφικό μελάνι. «Οι μαθητές είναι καλό να μη μελετούν μέχρι αργά τη νύχτα. Πρέπει να κάνουν μικρές επαναλήψεις, ώστε να υπάρχει διαύγεια την ημέρα των εξετάσεων», επισήμανε ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Νεάπολης, Χρήστος Αντωνίου εκτιμώντας πως φέτος δεν αναμένονται δυσκολότερα θέματα. «Τα τελευταία 7-8 χρόνια υπάρχει μία ισορροπία στην επιλογή των θεμάτων και το ενδιαφέρον των μελών της επιτροπής εστιάζεται στο να μη διαφοροποιούν το βαθμό δυσκολίας τους από χρονιά σε χρονιά», υποστήριξε ο κ. Αντωνίου.

Μισή ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, δηλαδή στις 8 το πρωί, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στα κέντρα. Κατά την απάντηση των θεμάτων κρίνεται σκόπιμο ο υποψήφιος να ξεκινά, αφού μελετήσει όλες τις ερωτήσεις, από αυτό που γνωρίζει καλύτερα.
Πηγή: TA NEA

Στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις εισέρχονται περίπου 116.000 υποψήφιοι όλων των κατηγοριών που θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις εισέρχονται περίπου 116.000 υποψήφιοι όλων των κατηγοριών που θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο εξεταστικός «μαραθώνιος» θα ξεκινήσει την Πέμπτη 12 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με τους υποψήφιους να διαγωνίζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας γενικής παιδείας. Η «αυλαία» των πανελλαδικών εξετάσεων θα κλείσει στις 25 Μαΐου με τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Αν και απομένουν μόλις λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο αριθμός των θέσεων που θα διατεθούν φέτος στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Θέσεις 
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, ο αριθμός θα ανακοινωθεί μετά τη ψήφιση -πιθανότατα εντός της εβδομάδας- του νομοσχεδίου που αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών (παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, ορφανοί κ.ά.), οι οποίοι πλέον θα διεκδικούν προκαθορισμένο αριθμό θέσεων και δεν θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης μετεγγραφής. Ορισμένα στελέχη του υπουργείου δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο αριθμός των εισακτέων να ανακοινωθεί μετά τη λήξη των πανελλαδικών.

Οι μαθητές και απόφοιτοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις είναι: 92.259 για τις εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Β'), 1.068 για τα εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β'), 22.010 για τα ημερήσια ΕΠΑΛ (ομάδα Α') και 1.133 για τα εσπερινά ΕΠΑΛ (ομάδα Α').

Πηγή: Ημερησία

Πέντε ζητήματα παραμένουν ανοικτά στο... τρίτο κουδούνι πριν ανοίξει η αυλαία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων την Πέμπτη 12 Μαΐου.

Ο προγραμματισμός του υπουργείου Παιδείας αναμένεται να ολοκληρωθεί ετεροχρονισμένα, με τους περίπου 116.000 υποψήφιους να παραμένουν στο σκοτάδι σε ό,τι αφορά τόσο τον αριθμό των θέσεων που θα διεκδικήσουν στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ όσο και τον τρόπο και το χρόνο κατάθεσης των μηχανογραφικών δελτίων με τα τμήματα προτίμησής τους. Και τα δύο ζητήματα είναι καθοριστικής σημασίας: αν ο αριθμός των εισακτέων μειωθεί -ακόμα και έως 20% όπως έχουν εισηγηθεί στελέχη του υπουργείου Παιδείας- θα υπάρξει οξύτατος ανταγωνισμός των υποψηφίων για τις περιζήτητες θέσεις στα κεντρικά ΑΕΙ, επηρεάζοντας έτσι την ιεράρχηση των τμημάτων προτίμησης στα μηχανογραφικά δελτία. Βέβαια, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά φέτος, ο? γεωγραφικός παράγοντας θα είναι εκείνος που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιλογή των σχολών.

Η οικονομική στενότητα ωθεί ολοένα και περισσότερους νέους να επιλέξουν μια σχολή κοντά στον τόπο κατοικίας τους, ώστε να αποφύγουν τα έξοδα «φοιτητικής μετανάστευσης». Έχει υπολογιστεί ότι το κόστος σπουδών εκτός έδρας λίγο απέχει από το κόστος σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς αγγίζει περίπου τα 60.000 ευρώ για συνολικά πέντε έτη σπουδών?

1. Αριθμός εισακτέων
Οπως ξεκαθάρισε η υπουργός Παιδείας κ. Αννα Διαμαντοπούλου, ο αριθμός των εισακτέων θα ανακοινωθεί με την ψήφιση του νομοσχεδίου που προβλέπει νέο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών (παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, ορφανοί κ.ά.) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με βάση την πρακτική της Βουλής, το νομοσχέδιο αυτό αναμένεται να ψηφιστεί στο σύνολό του εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ωστόσο, προκειμένου να μην επηρεαστούν αρνητικά οι υποψήφιοι, στελέχη του υπουργείου δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο αριθμός των εισακτέων να ανακοινωθεί μετά τη λήξη των πανελλαδικών στις 23 Μαΐου. Αλλωστε, όπως σημειώνουν, το νομοσχέδιο παρέχει στο υπουργείο Παιδείας τη δυνατότητα να ανακοινώνει τον αριθμό των εισακτέων ένα μήνα πριν από την κατάθεση των μηχανογραφικών.

Σ΄ αυτή την περίπτωση, όμως, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι θέτουν ζήτημα αξιοπιστίας των πανελλαδικών εξετάσεων, υποστηρίζοντας ότι θα μπορεί να ορίσει και τις θέσεις στις περιζήτητες σχολές ανάλογα με τον αριθμό των αριστούχων. Σημειώνεται, ότι το νομοσχέδιο είναι καθοριστικό για τον αριθμό των εισακτέων διότι αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλέον θα διεκδικούν προκαθορισμένο αριθμό θέσεων σε κάθε τμήμα και δεν θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης μετεγγραφής στο τμήμα που επιθυμούν.

2. Μηχανογραφικά δελτία
Ασάφεια επικρατεί και σε ό, τι αφορά τον τρόπο και τον χρόνο κατάθεσης των μηχανογραφικών δελτίων. Η αρχική πρόταση του υφυπουργού Παιδείας κ. Ιωάννη Πανάρετου η κατάθεση του δελτίου να γίνεται πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις του Μαΐου προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις γονέων και μαθητών και αποσύρθηκε.

Για να βρεθεί η «χρυσή τομή», το υπουργείο προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο, χωρίς όμως ακόμη να έχουν ανακοινωθεί οι οριστικές αποφάσεις. Φαίνεται, πάντως, πως σε μια προσπάθεια να εξοικονομηθούν τα χρήματα από τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις επιτροπές παραλαβής των μηχανογραφικών δελτίων, το υπουργείο οδηγείται στη λύση του «ηλεκτρονικού» μηχανογραφικού το οποίο θα συμπληρώνεται on line από τους υποψήφιους, πιθανότατα μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ είχε ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου, ενώ ήταν γνωστός και ο χρόνος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου.

3. Αμοιβές εκπαιδευτικών
Πέρυσι, το «ψαλίδι» στις αμοιβές που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων (βαθμολογητές, επιτηρητές κ.ά.) είχαν προκαλέσει «θύελλα» αντιδράσεων. Οι εκπαιδευτικοί «μπλόκαραν» τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών, απέχοντας από τα καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί καθυστέρηση στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων. Ανάλογα προβλήματα δεν αποκλείεται να υπάρξουν και φέτος, αφού οι αμοιβές των εκπαιδευτικών -ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί- εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένες όπως και πέρυσι.

4. Εξεταστικά κέντρα
Μπορεί τα εξεταστικά κέντρα να ορίστηκαν εγκαίρως από το υπουργείο Παιδείας, όμως ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 1/3 προκαλώντας προβλήματα τόσο στους υποψήφιους των εσπερινών λυκείων όσο και στους υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αποτέλεσμα είναι η ΟΛΜΕ να ζητά τώρα την ανάκληση της σχετικής απόφασης του υπουργείου.Σημειώνεται ότι, λόγω της μείωσης των εξεταστικών κέντρων, οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, για πρώτη φορά, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις το πρωί -μαζί με τους αποφοίτους των ημερήσιων- ενώ είναι γνωστό πως πολλοί από αυτούς εργάζονται και θα πρέπει να πάρουν άδεια για να εξεταστούν.Την ίδια ώρα, καταργήθηκαν περιφερειακά (π.χ. στην Κρήτη) εξεταστικά κέντρα για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με αποτέλεσμα να πρέπει να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ξοδεύοντας πάνω από 2.000 ευρώ.

5. Απολυτήριο χωρίς πανελλαδικές
Σε εκκρεμότητα παραμένει, τέλος, η ρύθμιση που παρέχει στους τελειόφοιτους μαθητές τη δυνατότητα να πάρουν απολυτήριο λυκείου, μετέχοντας μόνο στις ενδοσχολικές εξετάσεις.

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τη σχετική εγκύκλιο και όσοι επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία (υπολογίζονται σε περίπου 3.000) θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις μέχρι την προσεχή Δευτέρα.

Ομως, ενδεικτικό των προβλημάτων που υπάρχουν στο σχεδιασμό είναι ότι η εγκύκλιος η οποία εξεδόθη βασίζεται στο νομοσχέδιο που δεν έχει ακόμη ψηφιστεί...

Πηγή: Ημερησία

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με νομοθετική ρύθμιση που έχει κατατεθεί στη Βουλή, οι μαθητές της Γ’ τάξης των ημερήσιων Γενικών Λυκείων μπορούν να αποκτήσουν το απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2010 – 2011. Οι μαθητές θα εξεταστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων. Για τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω ενδοσχολικά εξεταζομένων μαθημάτων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 60/2006 (65 Α’).

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων να ενημερώσουν άμεσα τους μαθητές της Γ’ τάξης του σχολείου τους για τη δυνατότητα απόκτησης του απολυτηρίου τους με ενδοσχολικές εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Οι μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν το απολυτήριο με την παραπάνω διαδικασία θα υποβάλουν αίτηση οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικες ή οι γονείς – κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι, την οποία θα πρέπει να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 στο Διευθυντή του Γενικού Λυκείου στο οποίο φοιτούν.

Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων θα πρέπει να ενημερώσουν τους Προέδρους των εξεταστικών κέντρων μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2011, για όσους καταθέσουν αίτηση απόκτησης απολυτηρίου με ενδοσχολικές εξετάσεις, ενόψει της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011.

Πηγή: http://www.hagitegas.gr

Δύο βδομάδες πριν από τη μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, και στο στρατόπεδο των υποψηφίων η αγωνία έχει ανέβει στα ύψη. Οι τελευταίες επαναλήψεις και η επίλυση θεμάτων που έπεσαν τις περασμένες χρονιές δεν είναι τα μόνα όπλα στη φαρέτρα των μαθητών.

nea

Oπως εξηγεί ο εκπαιδευτικός κ. Δημήτρης  Νικηφόρος, οι μαθητές καλό είναι να προγραμματίσουν τον χρόνο τους και να οργανώσουν την ύλη τους: «Το σημαντικότερο, όμως είναι να μην αφήσουν την επανάληψη για την τελευταία στιγμή και παράλληλα να αποφύγουν τα ξενύχτια παραμονές των Εξετάσεων. Το διάστημα που απομένει μέχρι τις Εξετάσεις είναι δύσκολο να μάθουν ό,τι δεν έμαθαν όλη τη χρονιά. Μπορούν όμως να κάνουν συχνές και σύντομες επαναλήψεις, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τη μνήμη τους».

Το πόσες ώρες πρέπει να διαβάζει κανείς κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου εξαρτάται από τον καθέναν. Συνήθως, οι μαθητές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 4- 5 ώρες ημερησίως, αφού πέρα από αυτό ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να συγκρατήσει την ύλη. «Οσο πλησιάζουμε στις Εξετάσεις, οι ώρες και οι ρυθμοί διαβάσματος δεν είναι φρόνιμο να αυξάνονται», επισημαίνει ο κ. Νικηφόρος.

Παράλληλα, όπως συμβουλεύει η οικογενειακή σύμβουλος και σύμβουλος ψυχικής υγείας κ. Δήμητρα Θεοφίλη, είναι προτιμότερο η μελέτη να γίνεται τις αποδοτικότερες ώρες- για τους περισσότερους βέβαια αυτές είναι το πρωίενώ καλό είναι να αποφεύγονται τα ξενύχτια πάνω σε βιβλία που προσθέτουν άγχος κι εμποδίζουν τη σωστή σκέψη και κρίση. «Αλλωστε οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να κοιμούνται τουλάχιστον 8 ώρες».

Τα διαλείμματα, όπως προσθέτουν εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι, κάνουν τη μάθηση όχι απλώς ευκολότερη αλλά και αποδοτικότερη, αφού έτσι ο υποψήφιος ανακτά δυνάμεις και συνεχίζει με περισσότερη όρεξη και προσοχή. «Ο μαθητής όμως πρέπει να έχει χρόνο και για προσωπικές δραστηριότητες που τον χαλαρώνουν, όπως είναι η άθληση ή μια έξοδος με φίλους», προσθέτει.

Κακός σύμβουλος
«Διάβασμα, επαναλήψεις, πρωινό ξύπνημα για μια τελευταία ματιά στις σελίδες των βιβλίων και κατευθείαν στην αίθουσα εξετάσεων»: αυτό είναι για πολλούς από τους μαθητές το καθημερινό πρόγραμμα την περίοδο των Πανελλαδικών. Είναι λογικό, λοιπόν, οι μαθητές να αντιμετωπίζουν τη νέα κατάσταση με άγχος. «Το άγχος, παρ΄ όλ΄ αυτά, σε μικρό βαθμό μπορεί να είναι ευεργετικό και να ενεργοποιεί τον υποψήφιο ώστε να διαβάζει με μεγαλύτερη συνέπεια. Σε αυξημένο όμως βαθμό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για την ψυχική του υγεία όσο και για την απόδοσή του στις εξετάσεις», παρατηρεί η κ. Θεοφίλη. Να σημειωθεί ότι το άγχος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η προετοιμασία του μαθητή, η αυτοαντίληψή του και φυσικά οι προσδοκίες της οικογένειας για την είσοδο του μαθητή σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

«Μεγαλύτερο βαθμό άγχους εμφανίζουν παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση, τα ευαίσθητα παιδιά με χαμηλή δυνατότητα να λειτουργήσουν σε συνθήκες πίεσης και με έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος είτε από την οικογένεια, είτε από το σχολείο, που τους έχουν μεταδώσει το μήνυμα: “περιμένουμε να μην αποτύχεις” ή αντίθετα “πρέπει να επιτύχεις οπωσδήποτε”», υποστηρίζει η κ. Θεοφίλη και προσθέτει πως οι υποψήφιοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η μελλοντική τους ζωή και η επιτυχία δεν κρίνονται αποκλειστικά και μόνο από την αποτυχία ή την επιτυχία τους. Την ώρα των εξετάσεων
Η προετοιμασία των προηγούμενων εβδομάδων είναι η βάση για μια καλή αρχή στις γραπτές εξετάσεις. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι ειδικοί, η ώρα των εξετάσεων είναι η πιο κρίσιμη στιγμή, γι΄ αυτό και υπάρχουν χρυσοί κανόνες για να φτάσουν πιο κοντά στο άριστα.

Αυτός είναι και ο λόγος που συνιστούν στους υποψηφίους να αποφεύγουν να διαβάζουν από την αρχή όλα τα θέματα. Στην περίπτωση που το κάνουν και δεν ξέρουν κάποια από τις ερωτήσεις, είναι λογικό να αγχωθούν, να μπλοκάρουν και να κάνουν λάθη ακόμη και σε θέματα που τα ξέρουν. Αντίθετα, απαντώντας ένα- ένα και ξεκινώντας από εκείνα που γνωρίζουν καλά, μπορούν να είναι πιο σίγουροι.

«Την ώρα της εξέτασης χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση και χαλάρωση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατανείμουν τον χρόνο τους σωστά και να χρησιμοποιήσουν τις τελευταίες σελίδες του τετραδίου ως πρόχειρο, ώστε να οργανώσουν τις σκέψεις τους ακόμα και σε αυτά που τους φαίνονται εύκολα και βατά», συμβουλεύει ο φιλόλογος κ. Νικηφόρος. Αν πάλι, κολλήσουν σε κάποια ερώτηση, «καλό είναι να την αφήσουν για λίγο και να προχωρήσουν στην επόμενη. Βέβαια είναι απαραίτητο να προβλέψουν αρκετό χρόνο για να ξαναδιαβάσουν και να ελέγξουν τις απαντήσεις τους».

ΤΟ ΑΓΧΟΣ

σε μικρό βαθμό μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά λένε οι ειδικοί, ωστόσο όσο αυξάνεται τόσο απομακρύνεται το «20»

Ο ρόλος της οικογένειας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΡΙΝΕΤΑΙ η στάση που θα κρατήσει η οικογένεια την εξεταστική περίοδο. Οπως εξηγεί η κ. Θεοφίλη, οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί την περίοδο που το παιδί τους προετοιμάζεται και δίνει εξετάσεις. «Είναι πολύ σημαντικό να θυμούνται ότι η αξία του παιδιού σε καμία περίπτωση δεν μετριέται με την αποτυχία ή την επιτυχία του στις εξετάσεις. Το να αφήσουν το παιδί να σκέφτεται κάτι ανάλογο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την ψυχική υγεία του». Η γκρίνια, το άγχος και η πίεση είναι κακοί σύμβουλοι και δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση το παιδί να αποδώσει καλύτερα. «Για τον μαθητή πρέπει να εξασφαλιστεί ένα ήρεμο και χωρίς εντάσεις περιβάλλον. Η πίεση προς το παιδί να διαβάσει όταν αυτό δεν θέλει, όσο κι αν φωνάξει ή απειλήσει ο γονέας δεν θα έχει κανένα απολύτως όφελος». Είναι συχνό το φαινόμενο, όπως σημειώνει, η αγωνία και ο φόβος των μεγάλων να τους οδηγεί στο να χρησιμοποιούν κουβέντες πανικού, όπως «σκάλες θα καθαρίζεις αν αποτύχεις», «εμείς που τόσα σου δώσαμε...», με αποτέλεσμα να φορτώνουν στον μαθητή τα δικά τους άγχη και τους φόβους τους.

Το «άριστα» κρύβεται στο ψυγείο

ΤΩΡΑ ΠΟΥ οι μαθητές διανύουν την πιο δύσκολη περίοδο της χρονιάς θα πρέπει να εφοδιάζονται διαρκώς με την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που έχουν ανάγκη για να διατηρούνται δραστήριοι, σωματικά και πνευματικά. Γι΄ αυτό είναι σημαντικό να τρώτε συχνά και από λίγο! Ξεκινώντας πάντα με ένα καλό πρωινό.

Οπως τονίζει η διατροφολόγος κ. Κωσταλένια Καλλιανιώτη 1-2 φορές την εβδομάδα θα πρέπει να καταναλώνουν όσπρια, καθώς αποτελούν πολύ καλό συνδυασμό υδατανθράκων και πρωτεΐνης, ενώ σπανιότερα θα πρέπει να βάζουν στο τραπέζι κόκκινο κρέας. Κι αυτό γιατί επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μία δίαιτα πλούσια σε κορεσμένο λίπος - κυρίως κόκκινο κρέας- επιβαρύνει τη νοητική λειτουργία. Αλλες μελέτες πάλι τονίζουν ότι η επαρκής πρόσληψη Ω3 λιπαρών οξέων (λιπαρά ψάρια, ξηροί καρποί, θαλασσινά) μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της σωστής πνευματικής λειτουργίας αλλά και να ανεβάσει τη διάθεση. Οσο για το άγχος, μπορεί να αποφευχθεί καταναλώνοντας αντιοξειδωτικές τροφές (φρούτα, λαχανικά, χυμοί), οι οποίες προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.

Προσοχή στην αφυδάτωση
Γνωρίζετε ότι το να αμελείτε την ενυδάτωσή σας μπορεί να σας «κοστίζει» βαθμούς στις εξετάσεις;

Μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και μία μικρή αφυδάτωση μπορεί να μειώσει την απόδοση, τόσο τη σωματική όσο και την πνευματική. Καλό είναι βέβαια οι μεγάλες ποσότητες καφέ να αποφεύγονται καθώς σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν διέγερση, εκνευρισμό και αϋπνία.
Πηγή: Τα ΝΕΑ
Σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγει η αυλαία των πανελλήνιων εξετάσεων για τουλάχιστον 100.000 υποψηφίους, οι οποίοι θα κληθούν να λύσουν το «γρίφο» του μηχανογραφικού μέσα στο καλοκαίρι. Τα πέντε βήματα της ορθής ιεράρχησης των σχολών σκιαγραφούν σύμβουλοι σταδιοδρομίας, οι οποίοι εκτιμούν πως φέτος το ενδιαφέρον αρκετών υποψηφίων από σχολεία της Θεσσαλονίκης στρέφεται στις Πολυτεχνικές Σχολές, στο Παιδαγωγικό, στη Νομική, αλλά και σε ορισμένα τμήματα ΤΕΙ (Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Αυτοματισμού κ.λπ.). Στο μεταξύ, οι πανελλήνιες εξετάσεις θα συνοδεύονται από τέσσερις αλλαγές, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και συζητιούνται την περίοδο αυτή στη Βουλή.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται χιλιάδες τελειόφοιτοι των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Β΄) εν όψει των πανελλήνιων εξετάσεων, οι οποίες αρχίζουν την Πέμπτη 12 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας. Οι απόφοιτοι των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Α΄), καθώς και τα μαθήματα ειδικότητας ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα εξεταστούν από την Πέμπτη 19 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 1 Ιουνίου. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της γ' τάξης των ημερήσιων ΓΕΛ και της δ΄ τάξης των εσπερινών προγραμματίζονται για τις 27 Μαΐου, ενώ τα μαθήματα λήγουν στις 10 του μήνα.

«Ψηφίζουν» Πολυτεχνικές και Παιδαγωγικό

Το Πολυτεχνείο, η Νομική, η Ιατρική και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης προσελκύουν το ενδιαφέρον αρκετών υποψηφίων της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Λευκού Πύργου Κώστας Τσαπουρνάς, υποστηρίζοντας πως φέτος... ανακόπτεται το ρεύμα προς τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές. Σε συναντήσεις που έχει ο κ. Τσαπουρνάς με τελειόφοιτους διαπιστώνει την αυξανόμενη προτίμηση για αρκετά τμήματα ΤΕΙ (Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Αυτοματισμού, Κοινωνικής Εργασίας κ.λπ.), τα οποία, όπως λέει, μπορεί να βρίσκονται και στις πρώτες θέσεις του μηχανογραφικού. «Επίσης, εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για τις σχολές εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ωστόσο προηγείται προβληματισμός και καλή ενημέρωση για τα αντικείμενα», συμπληρώνει ο κ. Τσαπουρνάς.

Βγείτε από το... λαβύρινθο

Στο «λαβύρινθο» του μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα κληθούν μέσα στο καλοκαίρι (ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η περίοδος κατάθεσης) να επιλέξουν ανάμεσα σε 600 και πλέον σχολές και τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας του ΚΕΣΥΠ Νεάπολης Χρήστος Αντωνίου περιγράφει τα πέντε βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού:

1. Μελέτη: Καταγραφή όλων των τμημάτων που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο από τα πεδία που μπορεί να δηλώσει. Βασικά κριτήρια αποτελούν το ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών και τα επαγγέλματα στα οποία οδηγεί κάθε τμήμα.

2. Ιεράρχηση: Ο υποψήφιος επιλέγει το τμήμα που είναι πρώτο στην προτίμηση του, το αντιγράφει σε μια νέα κατάσταση και το σβήνει από την αρχική. Μελετά τα εναπομείναντα τμήματα από την αρχή και επιλέγει την επόμενη πρώτη επιλογή του κ.ο.κ., ώσπου να αντιγράψει όλα τα επιθυμητά τμήματα της αρχικής κατάστασης.

3. Επιλογή πεδίων: Δίπλα σε κάθε τμήμα σημειώνει το πεδίο στο οποίο ανήκει. Ελέγχει σε πόσα πεδία ανήκουν τα τμήματα. Αν ανήκουν σε περισσότερα από δύο, τότε, σύμφωνα με τις βάσεις προηγούμενων ετών και τα πιθανά μόρια που συγκεντρώνει, επιλέγει ένα ή δύο. Η επιλογή των πεδίων γίνεται με ποιοτικά και όχι ποσοτικά κριτήρια (συνδυασμός του επιθυμητού με το εφικτό).

4. Χωροταξική κατανομή:Για να αριθμήσει τις προτιμήσεις του, πρέπει να σκεφτεί μαζί με τους γονείς του αν θα δηλώσει το τμήμα που τον ενδιαφέρει σε όλες τις πόλεις ή θα προτιμήσει εναλλακτικά τμήματα της πόλης του που έχει σε χαμηλότερη σειρά προτίμησης. Εδώ θα συνεκτιμηθούν οικονομικοί, κοινωνικοί και οικογενειακοί παράγοντες.

5. Οριστική επιλογή:Μετά την ανακοίνωση των βαθμών και τον υπολογισμό των πραγματικών του μορίων, μπορεί να υπάρξει μία ανακατανομή της αρίθμησης των προτιμήσεών του με βάση τα νέα δεδομένα.

Με όπλο την αυτογνωσία

Κατά την επιλογή σπουδών, όπως αναφέρει ο κ. Αντωνίου, οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:

-Αυτογνωσία: Τα στοιχεία που εκφράζουν την προσωπικότητά μας (αξίες, ικανότητες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, επιθυμίες κ.ά.).

-Πληροφόρηση: Να γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο των σπουδών όλων των σχολών στα ελληνικά ΑΕΙ, τα μαθήματα που διδάσκονται και τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών.

-Προοπτικές: Ποια είναι η δυνατότητα απορρόφησης των πτυχιούχων μιας συγκεκριμένης σχολής ή τμήματος στην αγορά εργασίας.

-Προϋποθέσεις: Ποια βαθμολογική επίδοση πρέπει να πετύχουμε για να εισαχθούμε στη συγκεκριμένη σχολή (βαθμολογική βάση-μόρια εισαγωγής) και τα άλλα κριτήρια που συνυπολογίζονται (προκαταρκτικές εξετάσεις, σωματομετρικά χαρακτηριστικά, ύψος, βάρος για Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές ή ΤΕΦΑΑ).

Τι αλλάζει το υπουργείο Παιδείας

Σε σχέδιο νόμου που κατέθεσε προ ημερών το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή περιέχονται τροπολογίες για τις πανελλήνιες, που επιφέρουν αλλαγές στο σύστημα των μετεγγραφών και σε άλλα ζητήματα. Ειδικότερα:

α. Προωθείται η καθιέρωση «κλειστού» αριθμού εισακτέων σε κάθε σχολή με γενική και ειδική σειρά εισαγωγής για πολύτεκνους, τρίτεκνους και άλλες κατηγορίες. Οι δηλώσεις θα γίνονται απευθείας στο μηχανογραφικό δελτίο το καλοκαίρι, ενώ ο συνολικός αριθμός των θέσεων για τις ειδικές κατηγορίες δε θα υπερβαίνει το 20% των εισακτέων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Μάλιστα, για όσους επιθυμούν να φοιτήσουν σε σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα ισχύσει και το εισοδηματικό όριο των 50.000 ευρώ. Κατά τη διαδικασία επιλογής κάθε υποψήφιος των ειδικών περιπτώσεων θα κρίνεται με βάση το σύνολο των μορίων (κατά φθίνουσα σειρά) και τη δήλωση προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο, αρχικά για τη γενική σειρά και εν συνεχεία για την ειδική

β. Δεύτεροσημαντικό στοιχείο είναι ο καθορισμός του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ από το υπουργείο Παιδείας, κάθε χρόνο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων. Η απόφαση αυτή θα εκδίδεται ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Συγκλήτου κάθε πανεπιστημίου και του συμβουλίου κάθε ΤΕΙ.

γ. Οι απόφοιτοι των λυκείων που δεν επιθυμούν να εισαχθούν στα ΑΕΙ θα μπορούν να δώσουν μόνον ενδοσχολικές εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν το απολυτήριό τους, το οποίο θα είναι ισότιμο με τα απολυτήρια που αποκτώνται με συμμετοχή στις πανελλήνιες. Οι μαθητές που θα επιλέξουν το ενδοσχολικό απολυτήριο θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος κατά τα επόμενα έτη στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, αν αποφασίσουν να διαβούν το κατώφλι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

δ. Η επιλογήτων υποψηφίων για τις σχολές και τα τμήματα που δήλωσαν κατά προτίμηση θα γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης της βεβαίωσης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε σχολής ή τμήματος. Για τις σχολές ή τα τμήματα όπου απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, στο παραπάνω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Υπεύθυνες επιλογές σπουδών

ΑΠΟΨΗ

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ,

συμβούλου ΣΕΠ στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Λευκού Πύργου.

«Το σημαντικότερο ζήτημα είναι οι προσωπικές επιλογές του κάθε μαθητή, οι οποίες κρίνονται από την αυτογνωσία του και τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ο ίδιος για την κάθε σχολή. Με το παλιό μηχανογραφικό και τις ιστοσελίδες των σχολών μπορεί κάθε υποψήφιος να συμπληρώσει την πληροφόρησή του και, ανάλογα με το βαθμό της αυτογνωσίας, θα έχουμε μία επιτυχημένη συμπλήρωση μηχανογραφικού. Εν μέσω κρίσης, φυσικά υπάρχει και ο οικονομικός παράγοντας σε κάθε οικογένεια. Αν μία οικογένεια αδυνατεί να συντηρήσει δεύτερο σπίτι στην περιφέρεια, θα πρέπει να εξαντληθούν οι επιλογές στον τόπο της μόνιμης κατοικίας της. Ωστόσο, θα πρέπει να διερευνηθούν και άλλες δυνατότητες, όπως οι εστίες, τα φοιτητικά εστιατόρια, ώστε να μην απορρίψουμε ένα αντικείμενο σπουδών που μας ελκύει σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο. Διότι ο πρωταρχικός σκοπός του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι οι προσωπικές και υπεύθυνες επιλογές σπουδών».

Πηγή: Αγγελιοφόρος Online

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται:

α) Η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων,

β) Το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2011 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και

γ) η περίοδος των ενδοσχολικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

1. Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2010 – 2011 στις 10 Μαΐου 2011

2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

12 - 5 - 2011

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

14 - 5 - 2011

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

16 - 5 - 2011

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

18 - 5 - 2011

-ΙΣΤΟΡΙΑ

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20 - 5 - 2011

-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ

23 - 5 - 2011

-ΛΑΤΙΝΙΚΑ

-ΧΗΜΕΙΑ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

25 - 5 - 2011

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Κατεβάστε το αρχείο για να δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα
Attachments:
Download this file (Πρόγραμμα.Πανελλαδικών 2011.pdf)Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2011[Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2011]

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία του WWF ενάντια στην κλιματική αλλαγή που έχει χαρακτηριστεί ως «το μεγαλύτερο συμμετοχικό γεγονός στον πλανήτη».

Κάθε χρόνο η Ώρα της Γης λαμβάνει και έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Το 2009, όπου οι Έλληνες συμμετείχαν με πρωτοφανή ενθουσιασμό, η εκστρατεία εστίασε τη δυναμική της στην Κοπεγχάγη. Ένα χρόνο αργότερα και μετά τις άκαρπες διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα της Δανίας, η Ώρα της Γης ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι όταν χάνεται μια μάχη δεν χάνεται και ο πόλεμος.
Φέτος, η Ώρα της Γης 2011 ξεπερνάει τον ίδιο της τον εαυτό! Μας θέτει απλά ερωτήματα για το τι πραγματικά κάνουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μετά από την μια συμβολική ώρα στο σκοτάδι.
Χρησιμοποιούμε τα ΜΜΜ; Επιλέγουμε το ποδήλατο, ή ακόμα και τα…πόδια μας για τις μετακινήσεις μας;

Μετά από τρία χρόνια όλο και πιο δυναμικής παγκόσμιας ανταπόκρισης η Ώρα της Γης γίνεται θεσμός και ένας απλός τρόπος να αποδείξουμε ότι πέρα από γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαφορές, παραμένουμε πολίτες ενός κοινού τόπου. Του πλανήτη Γη.

Φέτος λοιπόν, το Σάββατο, 26 Μαρτίου, στις 8:30 το βράδυ, ξεπεράστε τη μία ώρα.
Ξεπεράστε τον ίδιο σας τον εαυτό!

Η κοινή παγκόσμια αποστολή του WWF είναι:

Να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη και να προάγει ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με την φύση, μέσω:

  • Της προστασίας της βιοποικιλότητας
  • Της προώθησης της βιώσιμης διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων
  • Της μείωσης της ρύπανσης και της άσκοπης κατανάλωσης

Ενα άρθρο του Μανόλη Μαυράκη στη «Νέα Κρήτη» με πολλές και χρήσιμες πληροφορίες, φέρνει για πολλοστή φορά στο προσκήνιο τη σημαντική συνεισφορά των εκπαιδευτικών φροντιστών στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των εφήβων μαθητών μας. Δείτε το άρθρο και αναλογιστείτε ότι αυτή την εποχή σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν προγραμματιστεί εκατοντάδες (χωρίς καμιά υπερβολή) εκδηλώσεις από εκατοντάδες φροντιστήρια και δεκάδες συλλόγους. Η πληροφόρηση και η συμβουλευτική αποτελούν μια διαδικασία με φορέα υλοποίησης τα ιδιωτικά φροντιστήρια της χώρας. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια κατάκτηση μιας συνεπούς πολιτικής, η οποία υλοποιείται την τελευταία δεκαετία από την ΟΕΦΕ και όλους σχεδόν τους συλλόγους της χώρας. Αφετηρία αυτής της έκρηξης ήταν ασφαλώς ένα σπουδαίο συνέδριο έμπνευσης και προοπτικής το έτος 2000 στο Καβούρι που καθόρισε σε σημαντικό βαθμό τις εξελίξεις. Τότε ακριβώς παρουσιάστηκαν στη φροντιστηριακή κοινότητα τα πρώτα tests επαγγελματικού προσανατολισμού και οι πρώτες εταιρείες συμβουλευτικής ξεκίνησαν μια συστηματική συνεργασία με τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Μια δεκαετία αργότερα αισθάνομαι ότι εκείνες οι επιλογές έχουν καρποφορήσει όταν διαβάζω ανάλογα άρθρα και βλέπω σε όλη τη χώρα σπουδαίες εκδηλώσεις. Καλή δύναμη στους ανήσυχους δασκάλους που προσθέτουν αξία στη φροντιστηριακή παιδεία.

Γνωρίζετε ότι …

  • Οι απόφοιτοι του τμήματος  Στατιστικής και Αναλογιστικών -   Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)μπαίνουν στον κλάδο ΠΕ 09 Οικονομολόγων και εγγράφονται πλέον στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας;
  • Οι απόφοιτοι του τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (ΤΕΙ Καβάλας), μπορούν να υπογράφουν Έργα Γεωτρήσεων (ειδικότητες ΤΕΙ);
  • Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, στο τμήμα ΕκπαιδευτικήςΚοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) προσδιορίζεται κατώτατο όριο αριθμού φοιτητών ανά Κατεύθυνση; Αυτό σημαίνει ότι καμία από τις δύο Κατευθύνσεις του Τμήματος (Συνεχούς Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) δεν μπορεί να έχει μικρότερο αριθμό φοιτητών από 25% του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος. Εάν, μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων προτίμησης Κατεύθυνσης, μία εκ των δύο Κατευθύνσεων έχει φοιτητές λιγότερους από 25% των εισακτέων, τότε η Γ.Σ. του τμήματος επιλέγει έναν αριθμό φοιτητών, ώστε να συμπληρωθεί το 25%. Η επιλογή αυτή γίνεται από το σύνολο των εισαγομένων με Πανελλαδικές Εξετάσεις, με βάση το βαθμό εισαγωγής τους (επιλέγονται οι έχοντες τη χαμηλότερη βαθμολογία εισαγωγής).
  • To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) εγγράφει τουςΜηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης στην κατηγορία των Μηχανολόγων Μηχανικών;
  • Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εφόσον επιλέξουν την κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Μηχανική, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ;
  • Για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. δεν ισχύει η κατάργηση της βάσης του «10»;
  • Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αιγαίου δεν εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας;

Φυσικά, τέτοιου είδους πληροφορίες είναι πολύτιμες για τον υποψήφιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Επειδή όμως αυτή η ενημέρωση γύρω από τα τμήματα ΑΕΙ & ΑΤΕΙ της χώρας είναι ομολογουμένως ελλιπέστατη, επειδή γενικότερα θεωρούμε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία δεν υποστηρίζεται επαρκώς,  στα Φροντιστήριά μας κάνουμε το καλύτερο προκειμένου να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα και να βοηθήσουμε στην συστηματική και ορθή ενημέρωση των μαθητών μας.

Πηγή: www.hagitegas.gr

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο neo-xylokastro.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.